صنایع شیشه ایمنی دماوند

صنایع شیشه ایمنی دماوند

1
پست ها
30
دنبال کننده
30
دنبال

در زمینه شیشه های ضد گلوله ،شیشه های امنیتی ، شیشه های تخصصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و درب های الکترونیکی نیز فعالیت میکنیم

در زمینه شیشه های ضد گلوله ،شیشه های امنیتی ، شیشه های تخصصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و درب های الکترونیکی نیز فعالیت میکنیم

شماره تماس: 02155625886

https://damavandglass.com/

صنایع شیشه ایمنی دماوند
1
پست
30
دنبال کنندگان
30
دنبال شوندگان

در زمینه شیشه های ضد گلوله ،شیشه های امنیتی ، شیشه های تخصصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و درب های الکترونیکی نیز فعالیت میکنیم