جوجه یکروزه ،تخم نطفه دار مرغ ،تخم خوراکی

جوجه یکروزه ،تخم نطفه دار مرغ ،تخم خوراکی

  • مشهد
تولید وپرورش قوغاز اوکراینی اصل

تولید وپرورش قوغاز اوکراینی اصل

  • مشهد
دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

  • تهران
جوجه یکروزه بوقلمون

جوجه یکروزه بوقلمون

  • تهران