میناکاری توریستی

میناکاری توریستی

  • اصفهان
گلدان و بشقاب مینا

گلدان و بشقاب مینا

  • اصفهان
تابلو یا علی ابن موسی الرضا

تابلو یا علی ابن موسی الرضا

  • مشهد