گروه صنعتی هواکروز

گروه صنعتی هواکروز

1
پست ها
30
دنبال کننده
30
دنبال

تولید کننده دستگاه های خشک کن میوه و سبزی در انواع سایز خونگی و نیمه صنعتی و صنعتی...۱۰ کیلو ورودی تا ۱ تن

تولید کننده دستگاه های خشک کن میوه و سبزی در انواع سایز خونگی و نیمه صنعتی و صنعتی...۱۰ کیلو ورودی تا ۱ تن

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۱۹۵۸۵۲

گروه صنعتی هواکروز
1
پست
30
دنبال کنندگان
30
دنبال شوندگان

گروه صنعتی هواکروز

تولید کننده دستگاه های خشک کن میوه و سبزی در انواع سایز خونگی و نیمه صنعتی و صنعتی...۱۰ کیلو ورودی تا ۱ تن