قطعات یدکی خودرو

قطعات یدکی خودرو

1
پست ها
30
دنبال کننده
30
دنبال

شرکت وهولدینگ کارینورویال واگذاری واعطای نمایندگی عمده فروشی در سراسر کشور ۱. لوازم وقطعات تولیدی ۲.لوازم یدکی موتور سیکلت ۳.لوازم یدکی خودرو ۴.انواع روغن خودروهای دیزلی وبنزینی ۵.گریس ومکمل ۶.انواع روانکارهای صنعتی برای عزیزان وسروران گرامی حتی بانوان محدودیتی ندارد چند مزیت فردی کار شرای

شرکت وهولدینگ کارینورویال واگذاری واعطای نمایندگی عمده فروشی در سراسر کشور ۱. لوازم وقطعات تولیدی ۲.لوازم یدکی موتور سیکلت ۳.لوازم یدکی خودرو ۴.انواع روغن خودروهای دیزلی وبنزینی ۵.گریس ومکمل ۶.انواع روانکارهای صنعتی برای عزیزان وسروران گرامی حتی بانوان محدودیتی ندارد چند مزیت فردی کار شرایط سنی خاصی ندارد نیاز به تجربه ندارد کاربصورت همکاری دوجانبه انجام میگیرد آموزشهای لازم جهت مهارت در کار از طرف شرکت چند مزیت اصلی وخاص این کاروتجارت؛ تاریخ انقضاندارد از مد نمیفتد احتیاج به شرایط خاص نگهداری ندارد درتمام مناطق مصرف دارد نمایندگی بصورت انحصاری میباشد شرایط اولیه؛ کسب تاییدیه از گروه کارینورویال. داشتن سرمایه اولیه. تجهیزدفترکار. داشتن انباراجاره یا مالک. داشتن روحیه آموزش پذیری انجام مراحل کارطبق اصول کارینورویال

شماره تماس: 09129412986

قطعات یدکی خودرو
1
پست
30
دنبال کنندگان
30
دنبال شوندگان

قطعات یدکی خودرو

شرکت وهولدینگ کارینورویال واگذاری واعطای نمایندگی عمده فروشی در سراسر کشور ۱. لوازم وقطعات تولیدی ۲.لوازم یدکی موتور سیکلت ۳.لوازم یدکی خودرو ۴.انواع روغن خودروهای دیزلی وبنزینی ۵.گریس ومکمل ۶.انواع روانکارهای صنعتی برای عزیزان وسروران گرامی حتی بانوان محدودیتی ندارد چند مزیت فردی کار شرایط سنی خاصی ندارد نیاز به تجربه ندارد کاربصورت همکاری دوجانبه انجام میگیرد آموزشهای لازم جهت مهارت در کار از طرف شرکت چند مزیت اصلی وخاص این کاروتجارت؛ تاریخ انقضاندارد از مد نمیفتد احتیاج به شرایط خاص نگهداری ندارد درتمام مناطق مصرف دارد نمایندگی بصورت انحصاری میباشد شرایط اولیه؛ کسب تاییدیه از گروه کارینورویال. داشتن سرمایه اولیه. تجهیزدفترکار. داشتن انباراجاره یا مالک. داشتن روحیه آموزش پذیری انجام مراحل کارطبق اصول کارینورویال