صنایع مفتولی صالحی

صنایع مفتولی صالحی

2
پست ها
30
دنبال کننده
30
دنبال

تولید و فروش انواع شبکه های پیش جوش فولادی (مش) در ابعاد مختلف با میلگردهای استاندارد و با کیفیت (کاشان ،یزد،سپهر،نطنز)

تولید و فروش انواع شبکه های پیش جوش فولادی (مش) در ابعاد مختلف با میلگردهای استاندارد و با کیفیت (کاشان ،یزد،سپهر،نطنز)

شماره تماس: 09125540901

صنایع مفتولی صالحی
2
پست
30
دنبال کنندگان
30
دنبال شوندگان

صنایع مفتولی صالحی

تولید و فروش انواع شبکه های پیش جوش فولادی (مش) در ابعاد مختلف با میلگردهای استاندارد و با کیفیت (کاشان ،یزد،سپهر،نطنز)